Nieuws

Dashboard Passend onderwijs in mijn.vensters.nl

Het Dasboard Passend onderwijs in mijn.vensters.nl is zo goed als klaar voor oplevering aan de samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden krijgen binnenkort op hun emailadres de logingegevens toegestuurd. Vervolgens zal het dashboard een maandelijkse update krijgen, waarbij het aantal gegevens geleidelijk zal uitbreiden. Tijdens de Tweedaagse Passend onderwijs vond al een demo plaats van de eerste set indicatoren. 

Tot het eind van dit schooljaar blijven het onderwijsdeel van het dashboard en de aansluitingsmonitor onderwijs-jeugd (AOJ) nog gescheiden trajecten, maar uiteindelijk zal integratie plaatsvinden, waarbij de resultaten van de AOJ-monitor in het dashboard inzichtelijk zullen worden gemaakt. De AOJ-monitor is nu door de pilotfase heen en is beschikbaar voor elke regio (samenwerkingsverbanden PO, VO en gemeenten).