Nieuws

Dekker kondigt steviger toezicht aan op passend onderwijs

Doorzettingsmacht, bekostigingssancties, aandacht voor landelijke basisondersteuning. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kondigde donderdag in een Kamerdebat verschillende acties aan om het tempo in passend onderwijs op te schroeven. ,,Als we zeggen dat het niet goed gaat doe ik heel veel mensen tekort, maar we zijn er nog lang niet’’, zei hij.

Vanaf 1 januari gaat de Inspectie strenger toezien op het nakomen van de zorgplicht. Ook bekostigingssancties behoren vanaf dan tot de mogelijkheden, waarschuwde de bewindsman in het debat. ,,Scholen die niet het label ‘zorgschool’ willen hebben, daarmee zullen we korte metten maken.”

Een meerderheid van de Tweede Kamer drong er daarnaast op aan wettelijk vast te leggen wat een school op zijn minst aan zorg moet bieden. Nu zijn samenwerkingsverbanden verplicht hierover met scholen afspraken te maken. Dekker beloofde in gesprek te gaan met samenwerkingsverbanden die dit niet naleven. Hij ziet niets in een landelijk vastgestelde basisondersteuning, omdat scholen dan niet gestimuleerd worden om méér te doen dan het minimum. Ook de PO-Raad heeft vraagtekens of dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van passend onderwijs. Ze vindt het tegelijkertijd van groot belang dat scholen en ouders weten waar ze aan toe zijn.

Buffer

In het voorjaar komt de Rekenkamer met een rapport over passend onderwijs en de financiële middelen die samenwerkingsverbanden daarvoor ontvangen, met daarbij aandacht voor de financiële reserves van de samenwerkingsverbanden. De PO-Raad hoopt dat de Rekenkamer rekening hierbij rekening houdt met de verschillende omstandigheden waarin samenwerkingsverbanden verkeren. Dat zij verschillende buffers hebben, is te verklaren doordat samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld verschillen in de mate waarin zij eigen personeel in dienst hebben. Daar waar samenwerkingsverbanden veel meer dan vijf procent van hun budget overhouden, moeten zij wel worden aangesproken door hun bestuur en toezichthouders, vindt de PO-Raad. Ze pleit verder voor een simpeler financiering van passend onderwijs.

Doorzettingsmacht

Uit het debat bleek verder dat Dekker doorzettingsmacht in de wet gaat regelen, zodat er in complexe situaties - zoals bij thuiszittende kinderen - toch een knoop kan worden doorgehakt over het plaatsen van kinderen op een school. Ontheffen van de leerplicht is in ieder geval geen oplossing. Dat dit nog steeds gebeurt, vinden alle partijen zorgelijk. Ook hiervoor wil Dekker een wettelijke maatregel om dit te bemoeilijken. Oplossingen voor maatwerk liggen er volgens hem voldoende in de huidige wet en hij vindt het dan ook niet nodig om meer experimenteerruimte voor nieuwe samenwerkingsvormen of onderwijs bij particuliere instellingen toe te staan, vooruitlopend op de wet onderwijs op een andere locatie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten