Nieuws

Dialoogbijeenkomsten over 'Toekomst van ons onderwijs' zijn begonnen

Tijdens de eerste dialoogbijeenkomst over de 'Toekomst van ons onderwijs' op maandag 10 februari gaan betrokkenen met elkaar in discussie over de kansengelijkheid in het onderwijs. De komende weken worden er in verschillende steden dialoogbijeenkomsten georganiseerd met diverse prominente gasten. Op 13 februari komt Mariëtte Hamer naar Rotterdam om mee te praten over een sterke vroege start voor leerlingen.

Gespreksleider Tjip de Jong opent de bijeenkomst van 10 februari met de vraag ‘Waarom is het nodig om aan onderwijsgelijkheid te werken?’ Een schooldirecteur uit Den Haag zegt dat ongelijkheid inderdaad goed in de gaten moet worden gehouden en als het aan de orde is, moet het ook zéker aangepakt worden. In het hele onderwijs ervaren partijen dat de kansengelijkheid onder druk staat. De Onderwijsinspectie concludeerde in 2019 dat ongelijke kansen, segregatie en dalende prestaties dreigen te verscherpen.

Lees hier een verslag van de eerste dialoogbijeenkomst.

De uitdagingen waar het onderwijs voor staat vragen naast investeringen door de overheid, vooral om anders denken en een gezamenlijke en eensgezinde langetermijnvisie op het onderwijs. Het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ dient als startpunt van de dialoog daarover. De zaken uit het discussiestuk worden tijdens de dialoogbijeenkomst met elkaar bediscussieerd en verdiept. De discussie start allereerst tussen tafelgasten, maar ook het publiek krijgt een belangrijke rol. Iedereen kan meepraten over de toekomst van ons onderwijs. Ga naar de website om je aan te melden. 

De volgende bijeenkomst staan gepland:

13 februari – Rotterdam: ‘Een sterke vroege start’. Hoe zorgen we ervoor dat álle kinderen zich spelend met elkaar ontwikkelen en taalvaardig aan het funderend onderwijs beginnen?

18 februari – Utrecht: ‘Nieuwe arrangementen voor werken, onderzoeken en leven lang ontwikkelen’. Hoe zorgen we voor een brede, sterke leercultuur, waarin een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is?

20 februari – Amsterdam: ‘Ruimte voor leerlingen / studenten om het beste uit zichzelf te halen’. Hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs leerlingen en studenten motiveert om het beste uit zichzelf te halen, in een goede balans tussen motivatie, welzijn en prestatie?

3 maart – Sittard: Rondetafelgesprek over het discussiestuk. Tijdens deze bijeenkomst vindt aan verschillende tafels een open gesprek plaats waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over het discussiestuk en de toekomst van ons onderwijs.

10 maart – Leeuwarden: Rondetafelgesprek over het discussiestuk. Tijdens deze bijeenkomst vindt aan verschillende tafels een open gesprek plaats waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over het discussiestuk en de toekomst van ons onderwijs.

23 maart – Amersfoort: ‘Waardering en professionele ruimte voor onderwijsprofessionals’. Hoe zorgen we ervoor dat werken in het onderwijs aantrekkelijk is en onderwijsprofessionals de ruimte hebben om zich te ontwikkelen?

Eerste dialoogbijeenkomst in Den Haag: 'Moet het onderwijssysteem worden aangepakt, of juist de uitvoering ervan?'

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten