Nieuws

Diverse moties aangenomen om thuiszitten tegen te gaan

De regering gaat gemeenten verzoeken om alle ouders van leerlingen met een leerplichtontheffing een persoonlijk gesprek aan te bieden. Dit gesprek moet stimuleren dat kinderen die leerbaar zijn (opnieuw) de kans krijgen naar school te gaan. Dat is één van de moties die werden aangenomen naar aanleiding van het debat over passend onderwijs dat op 10 februari jl. in de Kamer plaatsvond.

Aanleiding voor deze motie was de onverklaarde stijging van het aantal leerplichtontheffingen, waar de laatste voortgangsrapportage passend onderwijs melding van maakte.

De PO-Raad is blij met de focus op de mogelijkheden van het kind in plaats van de beperkingen. Wel moeten partijen er samen voor waken dat de zorgvraag van een kind binnen de mogelijkheden van de school past. Wanneer deze aangenomen motie zou leiden tot een vergrote instroom van kinderen met ernstig meervoudig beperkingen in het onderwijs, zullen meer alternatieve zorg-onderwijs of onderwijs-zorgarrangementen beschikbaar moeten zijn met de daarbij behorende expertise en financiering.

Naleven zorgplicht

Een andere aangenomen motie moet het toezicht op het nakomen van de zorgplicht aanscherpen. In de volgende voortgangsrapportage zal de staatssecretaris dit nader uitwerken en aangeven welke sanctiemogelijkheden er zijn. De Kamer wil dat de staatssecretaris sneller overgaat tot sancties. De PO-Raad ziet ook dat het samenwerkingsverbanden en scholen tijd kost om te wennen aan de situatie, maar had dat gezien de complexiteit van de opdracht ook verwacht. Zij vindt het aan de Inspectie om te controleren of scholen en samenwerkingsverbanden zich aan de wet houden. [OP2] [EH3] 

Doorzettingsmacht regelen

Verder krijgen alle samenwerkingsverbanden een brief met een dringend verzoek om voor het schooljaar 2016-2017 doorzettingsmacht te organiseren. In de brief komen ook succesvolle voorbeelden van het beleggen van doorzettingsmacht te staan. Doorzettingsmacht kan in sommige gevallen een impasse tussen ouders, zorg en school doorbreken, zodat er snel een oplossing komt voor een thuiszittende leerling. Maar het mag nooit ten koste gaan van het gesprek, vindt de PO-Raad.

Lees hier welke moties nog meer zijn aangenomen naar aanleiding van het algemeen overleg passend onderwijs.