Nieuws

Een jeugdhulpverlener op iedere school? In Nijmegen is het een feit

Basisscholen in Nijmegen kunnen zelf meebeslissen hoe zij middelen voor passend onderwijs inzetten. Op iedere school werkt bovendien een jeugdhulpverlener, bekostigd vanuit de gemeente. Titia Blankstein is coördinator van het ondersteuningsplatform Nijmegen, onderdeel van het samenwerkingsverband passend onderwijs Stromenland, en vertelt over de werkwijze.Hoe verdelen jullie de middelen voor passend onderwijs?

,,Veertig euro per leerling gaat rechtstreeks naar de scholen toe. Dit geld is bedoeld om de lichte ondersteuning op het reguliere onderwijs te versterken. Scholen zijn vrij waar ze dit aan besteden: remedial teaching, nascholing of coaching van leerkrachten, net wat ze nodig hebben. Nouja, het is natuurlijk niet bedoeld om je conciërge van te betalen. Maar een muziektherapeut, zoals De Bloemberg (een school met schakelklassen voor nieuwkomers, red.) dit jaar gedaan heeft vind ik een fantastisch resultaat van die keuzevrijheid. Alles kan, zolang ze zich er maar over verantwoorden. Al kan die vrijheid soms ook moeilijk zijn voor scholen, zien wij. Want je kunt iedere euro maar één keer uitgeven.”

En wanneer de school het hier niet mee redt?

,,Dan doen ze een aanvraag voor een arrangement bij het samenwerkingsverband. De intern begeleider belt mij dan, licht het hoogst noodzakelijke toe op een A4’tje en dan regelen wij de juiste zorg op school. Dit is meestal dezelfde week nog rond. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een kind met een verstandelijke beperking die op school wordt aangemeld, een instabiele gezinssituatie waardoor het kind tijdelijk meer aandacht nodig heeft op school, of –zoals onlangs- een kind met ernstige brandwonden.”

Wordt het dan altijd een aanvraag bij jullie als de school het niet alleen kan?

,,Nee, dankzij inzet van de gemeente hebben we op iedere basisschool in Nijmegen een jeugdhulpverlener rondlopen, voor ongeveer zes uur per week. Dit is een heel laagdrempelige manier om eerstelijns jeugdhulp of opvoedondersteuning aan te bieden. Ouders en kinderen weten wie dit is, het is een vertrouwd gezicht op school. Leerkrachten en ib’ers kunnen de jeugdhulpverlener rechtstreeks inschakelen en zodra ouders toestemming hebben gegeven kan hij of zij aan de slag. Dat kan op school, maar ook thuis, bijvoorbeeld bij kinderen met schoolangst.”

Hoe ervaren de scholen de aanwezigheid van een zorgverlener in ‘hun domein’?

,,Heel positief! De hulpverleners horen echt bij het team. Al schuilt er ook een gevaar in de korte lijntjes. Namelijk dat de hulpverlener op verzoek van de leerkracht en ib-er vol goede moed aan de slag gaat met bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining, terwijl er misschien een medisch probleem ten grondslag ligt aan het teruggetrokken gedrag van een kind. Hoe kunnen we snel handelen, en toch breed blijven kijken, dat is nog wel een zoektocht. Een ander aandachtspunt is de afbakening met het werk van de schoolmaatschappelijk werker: wie doet wat? Je moet wel oog hebben voor dat soort gevoeligheden als je hiermee begint.”

En, hebben jullie door deze werkwijze minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs? Of minder thuiszitters?

,,Keiharde resultaten hebben we nog niet. Tevreden ouders en tevreden mensen op de scholen zeggen mij op dit moment meer. Uit het feit dat de gemeente hier na afloop van de pilot mee door wilde gaan, kun je afleiden dat het ook voor hen een succes is. Het scheelt in ieder geval enorm in bureaucratie. Alleen bij grote zorg- of ondersteuningsvragen moet er nog een zorgindicatie of toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Maar heel vaak zijn één of twee gesprekken al genoeg. Een beter voorbeeld van preventie kun je volgens mij niet krijgen.”

Kijk op www.stromenland.nl voor meer informatie