Nieuws

Een terugblik op de landelijke conferentie 'Passend onderwijs: stappen vooruit!'

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor vond op 27 november 2020 een landelijke online conferentie plaats over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs.

De conferentie begon met een welkom en toelichting op het programma door Dolf van Veen (NCOJ). De aftrap voor deze conferentie werd, namens de minister, gegeven door Marjan Zandbergen (OCW). Hierna startte het rondetafelgesprek onder leiding van Kees Kuijs met Rinda den Besten (PO-Raad), Hein van Asseldonk (VO-raad), Wim Lüdeke (LECSO/SBO-wv) en Marieke van der Ros (Inspectie van het Onderwijs).

Aan bod kwamen de bestaande praktijkinitiatieven, het vervolg van passend onderwijs naar minder schotten en inclusiever onderwijs, ofwel de nieuwe Beleidsregel als onderdeel van de route naar inclusiever onderwijs.  Aan bod kwam ook de vraag hoe de Inspectie de experimenten omarmt en hoe zij samen kunnen leren? Deelnemers konden reageren via de chat. Chatmanager Marlies Peters (Steunpunt Passend Onderwijs) bracht de vragen in aan tafel. In 7 parallelle sessies werd doorgesproken over het thema. Deze sessies zijn voorbereid en gepresenteerd door groepjes praktijkinitiatieven uit de Ontwikkelgroepen.

In het tweede plenaire gedeelte vertelden directeuren en bestuurders van een aantal gevorderde praktijkinitiatieven wat er beslist nodig is in de voorbereiding van zo’n initiatief om een goede start te kunnen maken. Aan tafel schoven Henk van der Wal (bestuurder Prisma), Betsy Gerritsen (Cluster 2; Kentalis), Ankie van der Werf (OOZ), Corine van Helvoirt (Onderwijsspecialisten) aan.

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs vind je meer informatie over de conferentie en kun je ook een video bekijken met een terugblik.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten