Nieuws

Gesprekskaarten passend en inclusief onderwijs

Op welke manier worden (aanstaand) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Hoe leren zij luisteren naar de stem van de leerling en hoe luisteren opleiders naar de stem van de leraar? En de werkplekbegeleider naar de stem van de student?

Het Steunpunt Passend Onderwijs en Platform Samen Opleiden & Professionaliseren hebben samen met Hogeschool VIAA gesprekskaarten ontwikkeld bij het webinar ‘De stem van de lerende’ van Ingrid Paalman. In partnerschappen kunnen scholen en opleidingen de kaarten inzetten om samen invulling te geven aan passend luisteren en passend leren.

Bestellen

Geïnteresseerd in de gesprekskaarten? Bestel de kaarten gratis via het formulier.

 

passend onderwijs