Nieuws

Handreiking helpt bij aanstellen onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs

De PO-Raad en VO-raad hebben tijdens hun algemene ledenvergadering van november 2018 afgesproken dat ieder samenwerkingsverband passend onderwijs een onafhankelijk lid aanstelt in het toezichthoudend orgaan. In de Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs wordt toegelicht hoe schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dat kunnen doen.  

In de handreiking staan handige tips om een onafhankelijk lid aan te stellen, maar de handreiking biedt vooral aanknopingspunten voor samenwerkingsverbanden die een onafhankelijke voorzitter aan willen stellen.  

Onafhankelijk voorzitter

Een onafhankelijke voorzitter zit de vergaderingen voor zonder persoonlijke of zakelijke belangen te hebben bij het samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden die al werken met een onafhankelijk voorzitter hebben hier goede ervaringen mee. De onafhankelijk voorzitter heeft als taak een gebalanceerd besluitvormingsproces in te richten, maar draagt ook zorg voor een zorgvuldig proces rondom de governance. De voorzitter stimuleert verschillende meningen en standpunten en houdt de leden scherp op de toezichthoudende rol.

Afspraken governance passend onderwijs

De afspraak over het instellen van een onafhankelijk lid of voorzitter van samenwerkingsverbanden passend onderwijs maakt onderdeel uit van een breder pakket aan afspraken die de leden van de PO-Raad en VO-raad maakten over de governance rondom samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Lees hier meer over deze afspraken.

Wilt u als samenwerkingsverband of schoolbestuurder aan de slag met het instellen van een onafhankelijk lid of een onafhankelijke voorzitter? Lees dan de Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs.

Vragen over passend onderwijs?
Heeft u vragen over passend onderwijs? Dan kunt u voor zowel primair- als voortgezet onderwijs terecht bij de helpdesk van het Steunpunt Passend Onderwijs via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten