Nieuws

Het bereiken van kwetsbare kinderen

Iedereen in de sector deelt de zorgen over kwetsbare leerlingen. Dat zijn onder andere leerlingen in onveilige thuissituaties en kinderen die we, ondanks alle inspanningen, nu niet goed kunnen bereiken. Daarom heeft de PO-Raad gisteren een peiling uitgezet onder haar leden, waar we wederom veel respons op hebben ontvangen. 

(Update 6 april) Aan onze peiling hebben 285 respondenten deelgenomen. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 414.915 leerlingen. Op dit moment ontvangen zij 3,8 procent van de leerlingen. Van deze leerlingen is 76 procent een leerling met een ouder met een vitaal beroep, en 24 procent een kwetsbare leerling. 70 procent van de schoolbesturen verwacht komende week meer leerlingen te ontvangen, 1 procent verwacht minder leerlingen en 21 procent verwacht hetzelfde aantal leerlingen. De respondenten geven aan dat gemiddeld 19 procent van de leerlingen kwetsbaar is. Sommige (v)so-scholen vinden al hun leerlingen kwetsbaar. Als we deze niet meetellen komen we op een percentage van 12,5 procent. Gemiddeld hebben de respondenten 45 procent van de kwetsbare leerlingen in beeld. 

Ook is de opvang van kwetsbare leerlingen binnen de gemeente meer op gang gekomen in vergelijking met onze vorige peiling. Zo geeft 63,5 procent van de respondenten aan dat dit op gang is gekomen, 24 procent deels, 2,5 procent geeft aan van niet. 10 procent geeft aan hier onvoldoende zicht op te hebben. In 43 procent van de gevallen nemen scholen het voortouw om de kinderen te bereiken, gevolgd door gemeenten (35 procent) en jeugdzorg (1 procent).

80 procent van de ondervraagde leden geeft aan noodopvang op school te organiseren voor kwetsbare leerlingen, 20 procent heeft externe opvang georganiseerd. Sommige scholen kiezen daarbij ook nog voor een-op-een thuisbegeleiding (19 procent) of begeleiding door middel van digitale middelen (75 procent). 

Samen met gemeenten, jeugdhulp en andere partijen delen we de verantwoordelijkheid voor deze kinderen en we zetten ons allen in om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te nemen. Ondertussen hebben wij vandaag tijdens diverse overleggen al één en ander in gang kunnen zetten op basis van de voorlopige resultaten van de peiling. Diverse ideeën over hoe we deze problemen kunnen aanvliegen zijn ter tafel gekomen, zoals de inzet van leerplicht ambtenaren, jeugd- of buurthulp een schoolmaatschappelijk werk. Wat de PO-Raad betreft is de aanpak maatwerk, die zo veel mogelijk in de regio concreet vormgegeven moet worden. Er volgt een brief van minister Slob waarin hij aangeeft welke maatregelen genomen gaan worden om deze kinderen zo goed mogelijk te bereiken. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten