Nieuws

Hoe geef jij vorm aan inspraak van leerlingen?

Hoe hebben leerlingen inspraak binnen passend onderwijs op jouw school/scholen? LAKS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs, PO-Raad en VO-raad verzamelen goede voorbeelden van scholen die leerlingen inspraak geven over hun eigen ondersteuningsbehoeften. Deel jouw ervaring!

Op steeds meer scholen krijgen leerlingen inspraak op hun eigen ontwikkelingsperspectief. Dat staat ook in lijn met de oproep van de Kinderombudsman dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Bij elke beslissing die leerlingen aangaat is het van belang dat zij kunnen meepraten en meebeslissen.

LAKS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs, PO-Raad en VO-raad verkennen momenteel hoe scholen gehoor geven aan deze oproep. We zoeken voorbeelden van en ervaringen met inspraakmogelijkheden die scholen leerlingen bieden binnen passend onderwijs. We willen graag weten hoe scholen met leerlingen in gesprek gaan. 

Deel jouw ervaring

Ben jij die schoolleider die al structureel in gesprek gaat met jouw leerlingen? Vraag jij als leraar regelmatig aan leerlingen wat ze zelf nodig hebben om het onderwijs voor hen echt passend te maken? Deel dan jouw ervaring! Je leest er meer over op de website van het steunpunt passend onderwijs: Luister naar de leerling!