Download

Inbreng evaluatie Passend Onderwijs PO-Raad en VO-raad

Dit is de inbreng van de PO-Raad en VO-raad voor de evaluatie van Passend Onderwijs. Deze is tot stand gekomen na uitgebreide gesprekken met leden van de PO-Raad en VO-raad, maar ook met onder andere leerlingen, ouders, leraren, betrokkenen van samenwerkingsverbanden, wetenschappers en Kamerleden. De meeste betrokkenen zijn tevreden over passend onderwijs, al is qhet ook duidelijk dat de dagelijkse praktijk in de klassen soms weerbarstig is. Door middel van dit standpunt willen de leden van de PO-Raad en VO-raad een bijdrage leveren aan het vaststellen van datgene wat goed gaat, waar we tevreden over mogen zijn, maar ook benoemen wat er nog beter kan. In het standpunt maken we daarin onderscheid met een stip op de horizon (waar willen we naar toe) en speerpunten voor de komende tijd (wat moet er wel/ niet aangepast worden).