Nieuws

Internetconsultatie Wet invoering leerrecht

De initiatiefwet van D66 om de Leerplichtwet aan te passen op het recht op onderwijs, zoals ook in het Kinderrechtenverdrag wordt omschreven, staat open voor internetconsultatie. Jongeren krijgen daarmee het recht op zo volledig mogelijke ontplooiing. De PO-Raad en LECSO hebben een aantal aandachtspunten meegegeven in reactie op de internetconsultatie.

In de nieuwe wet wordt de positie van de jeugdarts op school versterkt en krijgen samenwerkingsverbanden een meldingsplicht bij de jeugdarts bij dreigende uitval, zodat er op tijd maatregelen kunnen geformuleerd binnen het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden.

De PO-Raad en LECSO hebben op de internetconsultatie gereageerd. Zij vinden het goed dat de wijziging van de wet tegemoet komt aan het Kinderrechtenverdrag en het VN Verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Het belangrijkste daarbij is dat kinderen met een ondersteuningsbehoefte inclusief onderwijs krijgen. Daar mag wat meer nadruk op komen te liggen binnen het wetsvoorstel, vinden de PO-Raad en LECSO. Daarnaast hebben de zij nog een aantal aandachtspunten op een rijtje gezet die betrekking hebben op de rol van de jeugdarts, de route rondom aanmelding en de financiële onderbouwing van de wetswijziging. Lees hier de reactie van de PO-Raad en LECSO op de internetconsultatie.

Een reactie achterlaten op de internetconsultatie kan hier.

Links & downloads

Internetconsultatie Leerrecht PO Raad en Lecso SBO Werkverband.docx
DOCX, 51.44 KB