Nieuws

Kamer wil garantie op zorg voor ernstig meervoudig beperkte leerling

Geef kinderen met een ernstig meervoudige beperking voortaan bij de start in het (voortgezet) speciaal onderwijs de garantie dat zij hun hele schoolloopbaan onder schooltijd de benodigde zorg krijgen. De Tweede Kamer riep het kabinet dinsdag per motie op dit snel te regelen. De PO-Raad en LECSO hebben hier regelmatig voor gelobbyd en zijn blij dat hier nu werk van wordt gemaakt.

Op dit moment zijn deze zogenoemde EMB-leerlingen en hun ouders voor zorg onder onderwijstijd afhankelijk van een toelaatbaarheidsverklaring die het samenwerkingsverband passend onderwijs afgeeft. De school waarop het kind zit, moet in veel gevallen regelmatig opnieuw om zo’n toelaatbaarheidsverklaring vragen, terwijl de benodigde hulp voor deze kinderen jaarlijks terugkerend is. Daarbij ontbreken nu nog eenduidige criteria op basis waarvan wordt vastgesteld of een kind een EMB-leerling is en daarmee of zijn schoolbestuur van de gemeente en het samenwerkingsverband geld krijgt om zorg te regelen.  

Dat betekent in de praktijk dat de zorg van een kind in de ene gemeente en bij het ene samenwerkingsverband wel wordt gefinancierd en bij een andere gemeente en ander samenwerkingsverband niet per definitie. Scholen zien zich daardoor regelmatig genoodzaakt om individuele ouders te vragen een deel van hun persoonsgebonden budget (o.a. WGL-budget) hiervoor in te zetten. Voor de kinderen en hun ouders brengt dit veel onzekerheid met zich mee terwijl een schoolbestuur tegelijkertijd wordt opgezadeld met onnodige bureaucratie. Ook omdat de meeste besturen ook nog eens met verschillende gemeenten te maken hebben. De PO-Raad en LECSO vinden deze situatie zeer onwenselijk en hebben regelmatig opgeroepen dit te veranderen.

De Tweede Kamer onderschrijft dit en wil dat scholen voortaan voor elke EMB-leerling nog maar één toelaatbaarheidsverklaring hoeven aan te vragen. Daar kunnen zij dan hun hele verdere schoolloopbaan mee doen. Ook wil de Kamer dat er eenduidige landelijke criteria komen voor EMB-leerlingen.

Het ministerie van Onderwijs heeft inmiddels laten weten graag met de PO-Raad, LECSO en andere betrokken organisaties om tafel te gaan om handen en voeten te geven aan de oproep van de Tweede Kamer.

Onderwijs op zorgboerderijen

De Kamer nam daarnaast ook een motie aan die moet regelen dat kinderen die dagbesteding nodig hebben op zorgboerderijen, onderwijs kunnen krijgen. De PO-Raad en LECSO vinden het goed als een dergelijke constructie als zogenoemd onderwijszorgarrangement wordt toegevoegd aan het ondersteuningsaanbod voor leerlingen. Kinderen voor wie een zorgboerderij een uitkomst biedt, krijgen zo een beter aanbod op maat.

Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs, benadrukken ze om een zorgboerderij als een (veelal tijdelijk) arrangement te zien en niet als een officiële ‘school’ of nevenlocatie van een school. Een dergelijke onderwijslocatie zal namelijk vaak niet helemaal kunnen voldoen aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs. Zo ontbreken gym- en praktijklokalen en is het erg kostbaar om voor een groep van bijvoorbeeld slechts vijf kinderen een bevoegde leerkracht aan te nemen. Door het lerarentekort zijn die nu bovendien ook moeilijk te vinden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten