Nieuws

Kamer wil ouders stevigere stem geven in begeleiding op school

Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten ouders voortaan altijd toestemming geven voor het zogeheten handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De Kamer stemde dinsdag in met een wetsvoorstel dat dit regelt.

Op dit moment voeren ouders zogenoemd op overeenstemming gericht overleg (oogo) over dat plan waarin staat hoe een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, begeleid wordt op school. Via dit oogo moeten scholen ouders vanaf het begin als gelijkwaardige partner betrekken. Dit is vastgelegd in de Wet passend onderwijs. Het aangenomen wetsvoorstel geeft ouders een krachtigere stem. Diverse belangenbehartigers van ouders zijn voorstander van dit voorstel. Zij menen dat het een noodzakelijke bescherming van de rechtspositie van ouders is.

De PO-Raad en VO-raad vinden ouderbetrokkenheid zeer belangrijk en willen dat het gesprek over de onderwijsondersteuning voor een kind op school op inhoud met ouders wordt gevoerd. Zij denken alleen niet dat dit instemmingsrecht bijdraagt aan een beter gesprek, maar juist leidt tot meer bureaucratie en juridisering, waar kinderen niet bij gebaat zijn, zo schreven zij eerder ook in een brief die aan de Kamer. 

Naast PO-Raad, VO-raad vindt ook de Raad van State het onverstandig om nu al in te grijpen in een wet die nog in de implementatiefase zit. 

De Eerste Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel uitspreken.