Nieuws

Meer flexibiliteit voor kinderen met extra onderwijs- en zorgondersteuning

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie van onderwijs en zorg verbeteren. Om te kijken of kinderen die veel onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben vaker onderwijs kunnen volgen, komt er voor deze kinderen meer ruimte in de onderwijsregels.

De flexibilisering is bedoeld voor kinderen die thuis zitten, die niet meer naar school hoeven omdat ze daar fysiek of mentaal niet toe in staat zijn en leerlingen die dreigen uit te vallen. Het gaat om kinderen en jongeren tot en met 20 jaar. Vanaf januari 2023 kunnen gedurende vijf jaar enkele duizenden kinderen gebruik van maken van de flexibilisering.

De PO-Raad is blij met deze ontwikkeling. De sectororganisatie heeft al eerder gevraagd om een  gezamenlijke kwaliteitscontrole vanuit de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Met deze experimenteerregeling wordt hier gehoor aan gegeven.

Start met 80 initiatieven

Er wordt gestart met maximaal 80 initiatieven waar kinderen onderwijs en zorg krijgen. Er mag worden afgeweken van belemmerende wet- en regelgeving om te komen tot een beter aanbod van maatwerkoplossingen voor deze doelgroep. Het gaat dan over de inhoud van onderwijs, onderwijstijd, de locatie en ook wordt 2,5% van het budget van samenwerkingsverbanden geflexibiliseerd. Gedurende het traject van vijf jaar wordt bijgehouden wat de effecten zijn op uitval of verzuim.

Internetconsultatie

Omdat met het experiment de wet op tijdelijke basis wijzigt is er een internetconsultatie geopend. Tot 1 december is het mogelijk te reageren op de internetconsultatie.