Nieuws

Minister: Geen grote wijzigingen in passend onderwijs

Het geduld in de Kamer met passend onderwijs raakt op, zo bleek gisteren tijdens het algemeen overleg naar aanleiding van de dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Het speciaal onderwijs groeit, leraren zijn ontevreden en het aantal thuiszitters blijft hoog. Minister Slob (Onderwijs) ziet op dit moment echter niets in grote wijzigingen. Hij wil de evaluatie van 2020 afwachten.

Ook de PO-Raad had in haar brief aan de Kamer opgeroepen om de sector - in het belang van de kinderen – nu niet opnieuw in grote juridische en bestuurlijke processen te storten. De transitie heeft tijd nodig. Wél vindt de PO-Raad net als de minister dat er nog veel werk aan de winkel is. ,,We zitten ondertussen niet op onze handen”, sprak minister Slob, ,,alles wat we kunnen doen, doen we.”

Daarmee doelt hij onder andere op het aanspreken van de samenwerkingsverbanden door de PO-Raad en VO-raad, wanneer zij onverklaarbaar hoge reserves hebben. Ook op het gebied van transparantie over de bestedingen worden momenteel stappen gezet door samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.

Daarnaast wordt wettelijk vastgelegd dat samenwerkingsverbanden doorzettingsmacht moeten beleggen in het geval er een impasse ontstaat rond een thuiszittende leerling; en hebben de schoolbesturen afgesproken dat alle samenwerkingsverbanden een onafhankelijk toezichthouder krijgen.

Voor zowel de oppositie- als de coalitiepartijen lijkt dit onvoldoende. Zo willen de linkse partijen een landelijk niveau van basisondersteuning vaststellen, die iedere school moet bieden. Het CDA vindt dat er thuiszitterscoaches moeten komen en D66 pleitte opnieuw voor een wettelijk leerrecht, om ouders en kinderen een betere positie te geven. Volgende week heeft de Kamer een vervolgoverleg om moties in te dienen.

Op deze scholen werkt passend onderwijs wél

Voorbeelden van scholen waar het wél lukt binnen het huidige systeem, onderscheiden zich vooral in mindset, constateert de PO-Raad. De rol van de schoolleider is hierbij cruciaal: hij of zij moet de medewerkers meenemen in de inclusieve gedachte. Medewerkers op inclusieve scholen worden vaak geselecteerd op de mate waarin zij oplossingsgericht denken en werken. Enkele voorbeelden van inclusieve scholen:

IKC De Kroevendonk in Roosendaal
- BS De Korenaar in Eindhoven
- KC Borgele in Deventer

Meer praktijkvoorbeelden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten