Nieuws

Minister komt met aanpak om aantal thuiszitters te verminderen

Het inrichten van ouder- en jeugdsteunpunten, de mogelijkheid om digitaal lessen te volgen en het beter registreren van afwezigheid in de les. Dit zijn de pijlers uit het plan van minister Wiersma om het aantal thuiszitters te verminderen. Twee wetsvoorstellen moeten dit mogelijk maken. 


Ieder samenwerkingsverband moet een ouder- en jeugdsteunpunt opzetten. Hier krijgen ouders en leerlingen informatie over de ondersteuning in hun regio en over hun rechten en plichten. Het kabinet trekt hier 15 miljoen euro voor uit. De minister wil ook dat leerlingen inspraak krijgen over mogelijke ondersteuning, in plaats van dat dit voor hen besloten wordt. Het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs is tot 29 september 2022 in consultatie.  

Ook is het noodzakelijk dat scholen de totale aan- en afwezigheid bijhouden. Dit moet helpen om tijdig in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. Spijbelen of ziekte kan leiden tot uitvallen en langdurig verzuim. Dit registreren moet eenvoudiger om de administratieve last van scholen te beperken. Het wetsvoorstel Terugdringen Verzuim is tot 23 september 2022 in consultatie.

Digitaal onderwijs

Voor leerlingen die uit dreigen te vallen of niet in staat zijn om fysiek naar school te komen wordt na de zomer onderwijs op afstand gegeven. Dit is de opmaat naar een volledig digitale school waarbij leerlingen (zo mogelijk tijdelijk) helemaal digitaal onderwijs volgen als het echt niet anders kan.

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad staat achter de intentie van de minister om het aantal thuiszitters te verminderen. Hierbij zou niet de aanwezigheid maar de ontwikkelmogelijkheden van leerlingen centraal moeten staan. Het is belangrijk dat ieder kind het onderwijs krijgt dat het beste bij hem of haar past. In de meeste gevallen is dat fysiek onderwijs op school maar er zijn ook kinderen die gedijen bij onderwijs op afstand. Ook vraagt de PO-Raad aandacht voor de leerlingen die praktijkgericht onderwijs volgen, het bieden van digitaal onderwijs voor deze groep is een uitdaging. Tot slot pleit de sectororganisatie voor een aanpak die niet tot extra werkdruk en administratieve lasten leidt. 

Meer lezen?

Download de Kamerbrief van 15 juli 2022.

 

kindje die thuis aan het kleuren is

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten