Nieuws

Minister Slob en Tweede Kamer willen na zomer weer handhaving leerplicht

Minister Arie Slob (onderwijs) en de Tweede Kamer willen dat na de zomervakantie de leerplicht weer wordt gehandhaafd. Dat lieten zij weten in het debat over de impact van corona op het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast wil de Kamer dat het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt of de anderhalve meter tussen leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs nog langer nodig is.  

Aan het begin van de coronacrisis werd een motie van PVV en PvdA aangenomen om ouders niet te beboeten als zij hun kinderen thuislieten vanwege angst voor het coronavirus. Die coulance kan volgens de minister en de betrokken fracties na de zomervakantie van tafel, tenzij er sprake is van een tweede golf. De afgelopen weken is volgens de fracties gebleken dat kinderen veilig naar school kunnen. Vorige week riep de PO-Raad scholen al op om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

Anderhalve meter afstand in V(S)O

Vrijwel alle partijen gaven aan dat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de praktijk onhaalbaar is. Zeker in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is het voor sommige leraren en leerlingen onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden, bijvoorbeeld voor doofblinde leerlingen of leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. De PO-Raad pleitte daarom voorafgaand aan het debat voor onderzoek naar de condities waaronder versoepeling van de 1,5-meterregel voor deze doelgroep mogelijk is. Ook de PvdA erkende deze zorg. De minister liet weten dat het OMT gevraagd is advies uit te brengen over afstand tussen leerlingen in het V(S)O. De bedoeling is dat daar tijdens de persconferentie van woensdag 24 mei meer duidelijkheid over is.

Gymzalen écht open en vlag ook voor VSO-geslaagden gehesen

De VVD en de PO-Raad hebben de afgelopen weken signalen gekregen dat een aantal gemeentes de gymzalen voor bewegingsonderwijs niet opent, ondanks dat het kabinet heeft aangegeven dat dit wel kan. Minister Slob meldde tijdens het debat dat hij via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangedrongen op het toch openen van de gymzalen. Op dit moment wordt geadviseerd zoveel mogelijk buiten gymles te geven, maar les in de gymzaal mag wel.

Tot slot riepen alle fracties de minister op om ook een vlagdag te organiseren voor leerlingen uit het VSO die geslaagd zijn. Op 4 juni was er al zo’n moment voor geslaagden in het reguliere voortgezet onderwijs. De minister steunde deze oproep van harte, en zal in overleg met betrokken partijen een datum vaststellen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten