Nieuws

Minister Slob: meer ruimte binnen experiment samenwerking speciaal en regulier onderwijs

Minister Arie Slob (Onderwijs) wil het experiment voor samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs verlengen en verbreden. Dat maakte hij gisteren bekend op het congres  ‘Naar inclusiever onderwijs’. Met dit experiment moet het voor scholen makkelijker worden om kinderen in het speciaal en regulier onderwijs in één klas te plaatsen.

Binnen het huidige experiment kunnen reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar leerlingen volledig mengen. Maar na vier jaar moeten de twee scholen verder gaan als één geïntegreerde instelling waarbij de (v)so school of -vestiging wordt opgeheven. Dit vinden veel scholen een te krap kader: een experiment moet ruimte geven om te kijken wat wel of niet werkt, daarvan moet geen verplichte uitkomst vaststaan. Minister Slob heeft aangegeven dat hij hiermee aan de slag gaat. Daarnaast is het zijn intentie om het experiment te verlengen met 4 jaar. Het is de bedoeling dat scholen zich nog voor de zomer kunnen aanmelden.

Wat vind de PO-Raad?

De PO-Raad is blij dat de minister het experiment gaat verbreden. Wij pleitten in de aanloop naar de evaluatie van de Wet passend onderwijs al voor een gezamenlijk onderwijsaanbod voor kinderen van het regulier en het speciaal onderwijs (so, sbo en vso). Het huidige experiment legt in de praktijk echter te veel beperkingen en onzekerheden op.

Het is wel essentieel dat ook het speciaal basisonderwijs (sbo) betrokken wordt bij de vernieuwde experimenteerregeling. Deze scholen mogen op dit moment niet aan het experiment meedoen. Daarnaast is het belangrijk dat alle scholen na vier jaar leerlingen kunnen blijven mengen als blijkt dat zij hiermee beter in staat zijn passend onderwijs te bieden. Daar is binnen het huidige experiment geen ruimte voor. Tot slot zien wij een belangrijke rol voor samenwerkingsverbanden bij het stimuleren van initiatieven op dit gebied.