Nieuws

Negatieve verevening? Maak gebruik van advies op maat

Kampt uw samenwerkingsverband met een forse negatieve (of positieve) vereveningsopgave? En wilt u advies van een financieel specialist of u hier op de goede manier mee omgaat? De PO-Raad en VO-raad bieden u een ondersteuningssessie op maat aan, waarin deskundigen van onderzoeks- en adviesbureau Infinite als critical friend met u meekijken naar de kansen en risico’s in uw situatie.

Vooronderzoek

De uitvoering van zo’n ondersteuningssessie start met een data-analyse en een documentstudie. De data-analyse geschiedt op basis van openbare data en het dashboard passend onderwijs (waartoe het samenwerkingsverband de onderzoekers van Infinite tijdelijk toegang verschaft).  Voor de documentstudie is het noodzakelijk dat het samenwerkingsverband een aantal documenten aan de onderzoekers beschikbaar stelt.

Wie zitten er aan tafel?

Aan het adviesgesprek kunnen (afvaardigingen van) bestuur en toezichthouder van het samenwerkingsverband deelnemen, de aangesloten schoolbesturen uit zowel het regulier als het speciaal onderwijs, de directie/management van het samenwerkingsverband en de scholen en partners van het samenwerkingsverband.

Rapportage

Onderzoekers vatten het gesprek na afloop samen in de vorm van enkele aanbevelingen en een vergelijking met de tien succesfactoren zoals die in eerder onderzoek naar de verevening zijn geïdentificeerd. Het samenwerkingsverband ontvangt deze notitie enkele dagen na afloop van het gesprek.

Kosten

De kosten voor onderzoek, terugkoppeling en verslag bedragen voor het samenwerkingsverband €3.360 (excl BTW). Het gesprek kan afhankelijk van de wensen plaatsvinden bij de PO-Raad/VO-raad in Utrecht of op locatie (reiskosten niet inbegrepen).

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met het Steunpunt passend onderwijs via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.