Online bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst swv’s PO/VO – gemeenten ‘Een sterke basis door krachtige samenwerking’

12 oktober 2022
09:00 - 11:00

Organisator(s)
PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders
Bovenschoolse staf
Overig
Schoolleiders

Op woensdag 12 oktober vindt van 9.00 – 11.00 uur een volgende (digitale) netwerkbijeenkomst plaats voor leidinggevenden samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten. Dit keer draait de bijeenkomst om de gezamenlijke propositie van onderwijs, opvang en gemeenten: Een sterke basis door krachtige samenwerking.


Deze propositie gaat over het belang van anders samenwerken voor de jeugd. Terugkijkend op de afgelopen jaren van hervormen en verbeteren hebben we geleerd dat het anders – en vooral: samen – moet, als we willen zorgen voor een sterke basis voor iedere jeugdige. We willen professionals de ruimte geven die zij nodig hebben om jeugdigen en hun ouders hierbij te ondersteunen. De sleutel daarvoor ligt in een versterking van de pedagogische basis.

“We streven naar een wereld waarin jeugdigen zich niet hoeven aan te passen aan de omgeving, maar waarin de omgeving aansluit bij wat zij nodig hebben. In die wereld is iedereen anders en iedereen welkom. Verschillen worden omarmd en we accepteren dat de weg naar volwassenheid ook teleurstelling en moeilijkheden kent die bij het normale leven horen. Deze moeilijkheden worden vaker dan nu in het normale leven opgelost en vragen in veel gevallen niet om een specialistisch antwoord. We zorgen voor elkaar en doen wat nodig is”.

Een sterke pedagogische basis is voorwaardelijk voor een goede start en een goede toekomst van iedere jeugdige. Hoe kunnen we samen zorgen voor een sterke pedagogische basis? Door als professionals, beleidsmakers en bestuurders anders samen te werken. Dat bereiken we door ons werk met en voor jeugdigen anders te organiseren en door iedereen die met jeugdigen werkt, vanuit een brede pedagogische visie op te leiden. De kern: anders samenwerken door anders organiseren en anders opleiden.

Op 12 oktober staat deze denklijn, de kracht van anders samenwerken centraal. We gaan in gesprek met Fedor Heida (VNG), Ellen Monteban (BMK) , Tanja van Nes (PO-Raad), Jessica Tissink (VO-raad) en Doride de Bruijn (MBO Raad) over de ambitie voor de jeugd vanuit hun organisaties en de motivatie om daar een krachtiger bijdrage aan te leveren.

Daarna is er alle ruimte voor een gesprek in kleinere kring. Over de concretisering van anders samenwerken, anders organiseren en anders opleiden, de kansen en mogelijkheden in de regio’s, over praktische voorbeelden en wat we van elkaar nodig hebben om stappen te zetten. We hopen dat je erbij bent !Uiterlijk één week van tevoren ontvang je de bevestiging met de link naar de digitale bijeenkomst. De gezamenlijke propositie van gemeenten, onderwijs, kinderopvang, die dan naar verwachting openbaar is, ontvang je als bijlage bij deze bevestiging.

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 12 oktober 2022
Waar: Online
Tijd: 9.00 -11.00 uur
Voor wie: bestuurders, beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd van gemeenten, jongeren, leidinggevenden van samenwerkingsverbanden en hun staffunctionarissen
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname  
Inschrijving: Meld je hier aan