Bijeenkomst

Netwerkbijeenkomsten | Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering

12 september 2022
09:30 - 15:30

De Observant
Amersfoort

Organisator(s)
PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders
Bovenschoolse staf
Overig

In het schooljaar 2022 – 2023 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs i.s.m. de agendagroep bestaande uit medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo twee netwerkbijeenkomsten kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten ontvang je informatie uit lopende projecten van het SPO én houden we je op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen, onder meer in wet- en regelgeving en de toepassing hiervan binnen samenwerkingsverbanden en scholen. Ook is er volop ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen.


De bijeenkomsten richten zich op leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, schoolbestuurders met kwaliteitszorg en bedrijfsvoering passend onderwijs in hun portefeuille, stafmedewerkers van samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met kwaliteitszorg en bedrijfsvoering, stafmedewerkers van schoolbesturen die zich bezighouden met kwaliteitszorg en bedrijfsvoering passend onderwijs, medewerkers van bedrijven die actief zijn voor samenwerkingsverbanden op het terrein van kwaliteitszorg en bedrijfsvoering.

Meer info en aanmelden? Bezoek de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.