Nieuws

Nieuwe beleidsregel: 'Experimenten regulier-speciaal onderwijs'

Op 29 juni 2020 wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen. Scholen kunnen voor het schooljaar 2020-2021 een aanvraag indienen vòòr 1 augustus 2020. Meer informatie over de mogelijkheden van het experiment vind u hier.

Ondersteuning nodig?

Meer informatie en desgewenst ondersteuning bij de aanvraag kan worden verkregen bij het Steunpunt passend onderwijs, bij Marlies Peters (m.peters@poraad.nl of 06-13965059) , medewerker Steunpunt Passend Onderwijs po-vo of door contact op te nemen met Marij Bosdriesz (marij.bosdriesz@ncoj.nl of 06 – 166 108 17), ondersteuner samenwerking regulier-speciaal van het NCOJ.