Nieuws

Nieuwe brochure aanpak thuiszitters

Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Ingrado, Gedragswerk, het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) en de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO) denken van niet. In de brochure 'Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten' hebben deze vier partijen de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak. Niet weer een handreiking of protocol, maar een pakket resultaatgerichte activiteiten die eenvoudig kunnen worden opgepakt door scholen en samenwerkingsverbanden. Iedere activiteit bevat een praktische werkagenda zodat duidelijk is wie welke stappen zet. 

Meer informatie over de concrete aanpak (dreigend) thuiszitten kunt u krijgen via: info@ingrado.nl, info@gedragswerk.nl, kantoor@lbbo, info@lecso.nl