Nieuws

Nieuwe factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd. Deze factsheet vervangt de Factsheet diabeteszorg in het primair onderwijs van december 2015. Het doel is om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen.

De factsheet geeft informatie over hoe scholen met alle betrokkenen, zoals de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school. 

In de factsheet is aandacht voor de volgende onderwerpen:
1. Gezondheidszorg onder schooltijd
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
2. Welke medische handelingen bestaan er en wie mag die binnen een school uitvoeren?
3. Maak vooraf afspraken!
4. Aansprakelijkheid en
5. Juridisch kader.
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op kwesties rondom aansprakelijkheid en bijbehorend juridisch kader.

De factsheet omvat alles wat een school moet weten met betrekking tot het medisch handelen, daarmee komen de protocollen medisch handelen te vervallen.