Nieuws

Nieuwe handvatten passend onderwijs voor leerlingen met autisme

"Leerlingen met autisme zijn niet het probleem. Zij laten wel vaak haarscherp zien waar de problemen zitten: in de samenwerking, de kennis en de handelingsverlegenheid van de professionals. Als de school verbetert, dan gaat het met de leerling ook beter."

De landelijke beweging 'Vanuit autisme bekeken' analyseerde ruim zestig praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme. De analyse van knelpunten en goede voorbeelden laat zien dat passend onderwijs voor leerlingen met autisme zeker mogelijk is. Het rapport 'Passend onderwijs vanuit autisme bekeken - Samen bouwen aan een kansrijke toekomst' geeft beleidsmakers, schoolbestuurders, leerkrachten en ouders handvatten om een passende leerplek te bieden aan leerlingen met autisme.

Meer dan tachtig (naasten van) ervaringsdeskundigen met autisme overhandigden deze maand het rapport aan hun eigen school of gemeente, om hen op te roepen om vanuit autisme te kijken naar passend onderwijs. Lees verder op de website van Vanuit autisme bekeken