Nieuws

NRO publiceert evaluatieonderzoek passend onderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceerde gisteren het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door zeven onderzoeksinstituten, en maakt onderdeel uit van de politieke evaluatie van de Wet passend onderwijs.

Uit het rapport komt naar voren dat de ‘invoering van passend onderwijs in 2014 de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten heeft verbeterd’. Toch stellen de onderzoekers dat het effect op leerlingen en studenten niet goed is vast te stellen en dat de stelselwijziging ‘verwachtingen heeft gewekt bij leraren en ouders, maar minder opgeleverd heeft dan gedacht’.

Evaluatie in Tweede Kamer na de zomer

Eerder gaf de Tweede Kamer aan dat zij voor het zomerreces alle beschikbare onderzoeksrapporten wil ontvangen. Minister Arie Slob (Onderwijs) zal naar verwachting kort na het zomerreces op de onderzoeken reageren. De PO-Raad gaat de verschillende rapporten goed bestuderen en bespreken met haar leden. Daarna zullen wij uitgebreid reageren op de rapporten en de reactie van de minister.