Nieuws

NRO publiceert praktijkonderzoek naar integratie so en sbo

Reguliere basisscholen, speciale basisscholen (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so) werken steeds meer en vaker samen. Dat doen zij om beter passend onderwijs te kunnen bieden, maar ook vanuit financiële noodzaak als gevolg van de landelijke verevening of een algehele leerlingdaling in de regio. 

Als onderdeel van de Evaluatie Passend Onderwijs, bestudeerden onderzoekers een aantal geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Enkele conclusies:

  • men werkt vooral samen voor het behoud en uitbreiding van expertise;
  • zeer veel profijt van hun samenwerking ervaren de scholen in dit stadium nog niet; wel wordt er in de leerlingenzorg en ondersteuning enige profijt ervaren;
  • het grootste knelpunt is wet- en regelgeving. 

Het praktijkonderzoek is bedoeld om scholen en samenwerkingsverbanden te ondersteunen in hun uitvoeringspraktijk. Het beschrijft vier verschillende initiatieven van samenwerking en integratie tussen en so en sbo. Daarnaast vonden zowel een literatuurstudie als een online vragenlijstonderzoek plaats.

Lees hier het onderzoek.