Nieuws

OCW presenteert stroomschema 'Zorg op school'

Welke partij er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. In het nieuwe Stroomschema Zorg op school geeft het ministerie van OCW aan welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Hoewel de zorg en ondersteuning van een leerling soms vanuit verschillende systemen worden geleverd, komen deze in een gezamenlijke aanpak van zorg- en onderwijspartners samen. Zij bekijken samen met ouders en leerling wat er nodig is en wie welke ondersteuning of zorg kan bieden.

Ouders kunnen voor informatie en advies ook een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning door de gemeente.