Nieuws

Onderwijs onmisbaar bij betere zorg voor kwetsbare jongeren

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil dat de levenskwaliteit van kwetsbare jongeren in de gesloten jeugdzorg verbetert. Het ministerie zoekt daarom naar manieren om ervoor te zorgen dat het leerklimaat voor jongeren in de gesloten jeugdzorg erop vooruitgaat. De PO-Raad is positief dat het ministerie zich inzet om de gesloten jeugdhulp en de Jeugd GGZ beter op elkaar te laten aansluiten, maar daarbij is het volgens de sectororganisatie van belang om ook het onderwijs te betrekken.

Het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ bevat een uitwerking van de ambitie om de gesloten jeugdhulp te verbeteren binnen het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Doel is onder meer om het leefklimaat binnen de gesloten jeugdhulp te verbeteren, het aantal suïcides te verminderen en gedwongen afzonderen terug te dringen en om de verblijfsduur in de gesloten residentiële instellingen te beperken. De jongeren zouden daarna in kleinschalige half open instellingen of gezinshuizen terecht moeten komen, met thuisnabij onderwijs.

Kwetsbare jongeren kunnen zich beter ontwikkelen als onderwijs en zorg samen optrekken, ook als zij enige tijd in geslotenheid moeten doorbrengen. School moet voor deze leerlingen goed geregeld zijn. De PO-Raad wil helpen bij de uitwerking van het plan en onderwijs en zorg samen laten optrekken. De brede coalitie voor Onderwijs, Zorg en Jeugd, die bestaat uit achttien landelijke branche- en ouderorganisaties, zou kunnen helpen bij de realisatie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten