Nieuws

Ouders & Onderwijs peilt de 'Staat van de Ouder'

'De Staat van de Ouder' laat zien hoe ouders aankijken tegen het onderwijs en de school van de kind. En ook wat de rol en positie van ouders in het onderwijs is en hoe ouders die zouden wensen. Om dit goed in beeld te brengen doet Ouders & Onderwijs deze maand een onderzoek. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere overgaan of zitten blijven, de keuze voor een school, de samenwerking tussen ouders en school en wat ouders willen en kunnen bijdragen aan het onderwijs en de school van hun kind.

De enquête is te vinden via: www.oudersonderwijs.nl/staatvandeouder. Meer informatie over de Staat van de ouder en het onderzoek: https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/ouders-gezocht-voor-staat-van-de-ouder/

Met de Staat van de ouder sluit Ouders & Onderwijs aan bij de jaarlijkse publicatie in april van 'De Staat van het Onderwijs' door de Inspectie van het Onderwijs. Daarin beschrijft de inspectie het onderwijs in Nederland en hoe het daar op dit moment mee gaat. Maar hoe kijken ouders daar tegenaan? Wat vinden ouders van het onderwijs dat hun kind(eren) krijgen?