Nieuws

Monitoring noodopvang en kinderen in kwetsbare positie

Tijdens de periode van afstandsonderwijs hebben schoolbesturen wekelijks data rondom noodopvang en opvang aan kinderen in kwetsbare situaties met de PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gedeeld. In opdracht van het ministerie van OCW is er onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rond noodopvang en kinderen in kwetsbare posities.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten, kinderopvang en scholen ruim voldoende noodopvang hebben geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen. Ook hebben zij voldoende ondersteuning geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. Daarnaast blijkt dat veruit de meeste kinderen en jongeren inmiddels weer in beeld zijn bij scholen. Wil je meer weten over het onderzoek? Lees dan de brief die minister Arie Slob (Onderwijs) naar de Tweede Kamer stuurde.

Leerlingen buiten beeld

Tijdens de coronacrisis kregen sommige scholen geen contact met een aantal leerlingen. In het primair onderwijs hebben scholen daarom nauw samengewerkt met leerlichtambtenaren, jeugdhulp en wijkteams om alle leerlingen weer op de radar te krijgen en naar school te laten komen. Ook heeft de PO-Raad, samen met andere partners, gewerkt aan de website weeraanwezigopschool.nl met informatie en tips voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de aanwezigheid op school weer te stimuleren. Daarnaast hebben de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Ingrado en het ministerie van OCW scholen gevraagd ongeoorloofd verzuim weer te melden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten