Nieuws

Na de zomervakantie subsidie digitale school aan te vragen

Vanaf 20 augustus aanstaande kunnen coalities van scholen en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het opzetten van een (boven)regionale digitale schoolvoorziening voor kinderen en jongeren die door lichamelijke of psychische oorzaken (tijdelijk) niet naar school kunnen. Met een digitale schoolvoorziening kunnen deze leerlingen zich met maatwerk zo goed mogelijk blijven ontwikkelen. 

Een coalitie voor een Digitale School moet bestaan uit minimaal een schoolbestuur en twee samenwerkingsverbanden, en werken vanuit een (boven)regionale functie. Voor iedere provincie is voor minimaal één coalitie subsidie beschikbaar. De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 20 augustus 2024 tot en met 20 september 2024. Coalities hoeven dan nog geen uitgewerkt plan te hebben.

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs vind je een samenvatting van de subsidieregeling en een toelichtende video. Daarnaast organiseren ze met het ministerie van OCW online-spreekuren voor scholen en samenwerkingsverbanden op:

Les op afstand

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten