Nieuws

Per 1 augustus: ouders inspraak in handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.

Met de nieuwe wet - die is gebaseerd op een motie van Kamerlid Ypma (PvdA) uit 2013 - wordt het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief met ingang van 1 augustus 2017 afhankelijk van de instemming van ouders. In dit handelingsdeel staat welke ondersteuning de school wil organiseren voor leerlingen met een zorgbehoefte, om het gewenste ontwikkelingsperspectief te behalen. Momenteel voeren scholen hier zogenoemd op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over met ouders.

Sectorraden geen voorstander van wetsvoorstel

De PO-Raad en VO-raad hebben de invoering van dit wetsvoorstel eerder ontraden, conform het negatieve advies van de Raad van State. De raden vrezen dat dit wetsvoorstel zal leiden tot meer bureaucratie en een verharding en juridisering van de natuurlijke relatie tussen ouders en scholen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten