Nieuws

PO-Raad en VO-raad roepen op: ontwikkel tijdpad onafhankelijk lid intern toezicht samenwerkingsverbanden

De sectororganisaties hebben een brief gestuurd aan samenwerkingsverbanden die nog geen onafhankelijk lid hebben aangesteld binnen het intern toezicht. De PO-Raad en VO-raad vragen de samenwerkingsverbanden het tijdpad te delen waarbij ze wel denken een onafhankelijk lid te hebben aangesteld.

Op de ALV’s in 2019 hebben leden van de PO-Raad en VO-raad afgesproken om in ieder geval één onafhankelijk lid toe te voegen aan het intern toezicht van ieder samenwerkingsverband. Dit lid is niet verbonden aan één van de deelnemende schoolbesturen. Hiermee beogen we een ‘blik van buiten’toe te voegen aan de besturing van het samenwerkingsverband. Dat kan iemand zijn met bijvoorbeeld ervaring in de (jeugd)zorg of het openbaar bestuur. Daarmee worden er nieuwe perspectieven in het samenwerkingsverband ingebracht.

Veel samenwerkingsverbanden hebben inmiddels een onafhankelijk lid toegevoegd aan hun intern toezicht. Ook zijn er samenwerkingsverbanden die dit op korte termijn van plan zijn. Soms wordt dit op een passend moment binnen de doorontwikkeling van de organisatie gedaan, bijvoorbeeld rondom een directeurswissel of bestuurlijke fusie.

Downloads

Brief sectorraden aan samenwerkingsverbanden - onafhankelijk intern toezichtmetlogo.docx
DOCX, 86.97 KB