Nieuws

PO-Raad: Gebruik bij diabetes het juiste stappenplan

In een bericht dat gisteren in regionaal dagblad De Stentor verscheen, trekt de directeur van stichting Zorgeloos met diabetes naar school aan de bel over scholen die huiverig zijn om met een vingerprik de bloedsuikerspiegel te meten bij leerlingen met diabetes. Scholen zouden dit weigeren op basis van een passage in het medisch protocol dat de PO-Raad verstrekt. 

De PO-Raad wijst er echter op dat er sinds 2016 een nieuw stappenplan 'Diabeteszorg in het primair onderwijs' is, dat tot stand is gekomen in samenwerking met Diabeteszorg Nederland en het Landelijk netwerk Ziek zijn & Onderwijs. Hierin wordt de vingerprik niet meer als medische handeling aangemerkt. De sectororganisatie roept scholen dan ook op bij diabetes gebruik te maken van dit stappenplan en niet van het algemene protocol medische handelingen, dat momenteel door de PO-Raad wordt herzien. Dat moet zorgvuldig gebeuren, in overleg met artsen, juristen en andere deskundigen, benadrukt de PO-Raad in de krant. 'Een protocol moet zowel leerlingen als leraren en andere medewerkers op school beschermen.'