Download

Advies Mét Andere Ogen

Mét Andere Ogen is een advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking  onderwijs-zorg-jeugd, uitgebracht door kwartiermaker René Peeters in samenwerking met Zunderdorp beleidsadvies & management.

Wat heeft het kind nodig? Dat is de centrale vraag die aan dit advies ten grondslag ligt. Wat hiermee bedoeld wordt is dat het kind zich niet moet aanpassen aan wat het onderwijs (lees ook: kinderopvang) te bieden heeft, maar dat het onderwijs zich moet aanpassen aan de behoefte van het kind.

De opdrachtgevers zijn achttien landelijke organisaties (samen de coalitie onderwijs – zorg – jeugd) die over hun eigen grenzen heen willen kijken om de ontwikkeling van kinderen en hun welbevinden te bevorderen. De PO-Raad is een van deze organisaties.