Nieuws

Advies Raad voor Volksgezondheid: 'Laat professional experimenteren'

Bij het aanpakken van gezinsproblemen worden ouders nog te weinig gehoord, stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar gisteren gepresenteerde advies 'Een gedurfde ambitie'. Er wordt nog te vaak over, in plaats van met de gezinnen gepraat. Verder adviseert de raad bestuurders en beleidsmakers meer ruimte te geven aan professionals. 

De RVS benadrukt dat goede samenwerking tussen meerdere professionals van belang is, omdat complexe problemen in gezinnen vaak niet door één professional zijn op te lossen. Maar, samenwerken wordt te vaak een doel op zich. Hierdoor blijven probleemsituaties in gezinnen te lang voortduren en blijven oplossingen te lang uit. Een ander risico is dat gezinnen te maken krijgen met onnodig veel hulpverleners tegelijk.

Aanbevelingen

De RVS geeft drie aanbevelingen voor het bevorderen van passende en effectieve zorg.

  1. De doelen van zorg en ondersteuning komen altijd in dialoog met gezinnen en kinderen tot stand. Vanuit dat uitgangspunt maken zorgprofessionals hun afwegingen hoe te handelen en hoe samen te werken. Bij iedere afweging betrekken zij de ouders en kinderen. Zelfs bij dwangmaatregelen, zoals uithuisplaatsing van een kind.
  2. Het is van belang dat professionals zich niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op relationeel en normatief gebied blijvend ontwikkelen. Zij hebben te maken met grote spanningen en dilemma’s. Niet alleen binnen gezinnen, maar ook in de interactie met andere professionals en bestuurders. Zij moeten goed kunnen reflecteren op hun eigen handelen en dat van anderen. Dat vraagt continue tijd en aandacht.
  3. Bestuurders en beleidsmakers moeten professionals de ruimte geven om te experimenteren met vormen van samenwerking; professionals moeten in de praktijk kunnen toetsen wat wel en niet werkt.

Onderwijsjeugd.nl vernieuwd

Gelijktijdig werd gisteren de vernieuwde website onderwijsjeugd.nl gelanceerd. Met deze website willen de VNG, PO-Raad en VO-raad gemeenten en onderwijsinstellingen concrete bouwstenen bieden voor deze verbinding en afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. U vindt er onder andere een toolbox en een overzicht van de FAQ’s. Daarnaast kunt u via de website uw (ondersteunings)vragen stellen. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten