Nieuws

Kamer beslist over instemmingsrecht ouders zorg op school

De Tweede Kamer beslist vandaag over een wetsaanpassing die regelt dat ouders altijd toestemming moeten geven voor het zogeheten handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. 

De PO-Raad en VO-raad vinden ouderbetrokkenheid zeer belangrijk en willen dat het gesprek over de onderwijsondersteuning voor een kind op school op inhoud met ouders wordt gevoerd. 

Zij denken alleen niet dat dit instemmingsrecht bijdraagt aan een beter gesprek, maar juist leidt tot meer bureaucratie en juridisering, waar kinderen niet bij gebaat zijn.

Scholen hebben volgens de wet passend onderwijs zorgplicht en voeren op overeenstemming gericht overleg met ouders over de onderwijsondersteuning voor een kind. PO-Raad, VO-raad en Raad van State vinden het onverstandig om nu al in te grijpen in een wet die nog in de implementatiefase zit. 

Zie ook de brief die de PO-Raad en VO-raad hierover stuurden aan de Kamer. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten