Nieuws

Maatregelen voor betere zorg en onderwijs

Het kabinet wil dat scholen nog maar met één of twee zorgaanbieders per school hoeven te werken, in plaats van met veel verschillende aanbieders. Scholen en ouders zouden niet met elkaar hoeven te onderhandelen over de zorg die onder schooltijd nodig is. En een plan voor zorg op school geldt voortaan meteen als verantwoording. Scholen hoeven daardoor niet ook nog achteraf te verantwoorden hoe ze zorggeld hebben besteed. Dat betekent namelijk dubbel werk en dus bureaucratie.

Dit zijn enkele van de maatregelen die het kabinet neemt om de zorg voor kinderen op school makkelijker te maken. Diverse knelpunten maken nu dat leerlingen niet altijd de beste zorg of het beste onderwijs krijgen dat ze verdienen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ministers Arie Slob (Primair onderwijs) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verder dat ze willen dat de expertise van samenwerkingsverbanden wordt meegewogen bij het tot stand komen van vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a. De PO-Raad steunt dit voorstel

Het ‘artikel 5 onder’ gaat over vrijstelling van onderwijs voor kinderen en jongeren. Vrijstellingen zijn op basis van lichamelijke of psychische gronden en komen tot stand na overleg met een arts, zonder dat onderwijs hierbij betrokken is.

Met de maatregelen worden belangrijke en broodnodige stappen gezet. PO-Raad pleit al langer voor een betere aansluiting van zorg op onderwijs. Zorgen heeft ze wel nog over ernstig meervoudig beperkte kinderen. De sectororganisatie van het primair onderwijs benadrukt dat het belangrijk is dat zorg op school voor deze complexe doelgroep nog verder vereenvoudigd wordt en denkt daarom graag mee over de verdere uitwerking van de plannen.

Kwartiermaker René Peeters, van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd, raadpleegt de regio’s  om voorstellen te doen voor een verdere verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en zorg. De PO-Raad verwacht dat de aanbevelingen gaan bijdragen aan de brede integratie van de domeinen onderwijs en jeugd. Van preventieve inzet van jeugdhulp op school tot de noodzakelijke samenwerking voor zeer complexe doelgroepen. Het advies van Peeters wordt binnenkort verwacht.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten