Nieuws

Met Andere Ogen legt basis voor één ecosysteem om elk kind

Wie in het onderwijs werkt, doet dat om kinderen kansen te geven zich verder te ontwikkelen. Maar dat kan het onderwijs niet alleen. We moeten samen optrekken met zorg, ouders en gemeenten. In het programma Met Andere Ogen kwamen die de afgelopen tweeënhalf jaar samen. Het legde een stevige basis voor een vervolg.  

De PO-Raad startte in 2017 samen met 22 andere organisaties de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd  vanuit het verlangen te komen tot één ecosysteem rond het kind. Uit de Coalitie kwam Met Andere Ogen voort. Rene Peeters, bestuurlijk ambassadeur van Met Andere Ogen, constateerde bij de slotbijeenkomst afgelopen donderdag, dat het werk van de 'koplopers' na drie jaar is overgenomen door ‘de middengroep’. In het hele land wordt inmiddels de urgentie gevoeld om beter samen te werken tussen de verschillende domeinen voor de ontwikkeling van het kind. Daarvoor is volgens Peeters een gedeelde cultuur nodig van van en met elkaar leren. 

Niet de leerling maar het kind

Bij hoogleraar Bert Wienen aan tafel, tijdens de slotdialoog van Met Andere Ogen, heeft vicevoorzitter van de PO-Raad Anko van Hoepen het niet over de leerling, maar over het kínd. ,,Om ruimte te geven aan de gehele ontwikkeling van het kind moeten we niet gefragmenteerd en gesegmenteerd werken. Nee, we moeten de handen ineenslaan.” De kinderopvang noemt hij daarbij een belangrijke partner. 

Het was niet altijd gemakkelijk om met 22 organisaties tot een programma te komen, blikt Van Hoepen terug. ,,En we zijn er nog niet. Maar ik ben wel ongelooflijk trots op de infrastructuur die we hebben gebouwd. Het is een duurzame en betekenisvolle beweging geworden, waar we als PO-Raad onze steun aan zullen blijven geven.” 

Vervolg Met Andere Ogen 

Met Andere Ogen wordt met een half jaar verlengd. De komende zes maanden wordt lokaal, regionaal en landelijk opgehaald hoe spelers in het ecosysteem rond het kind nog beter op elkaar kunnen afstemmen. Dit moet leiden tot een 4-jarig programma. De interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is daarin belangrijk. 

Samen en inclusiever 

De PO-Raad blijft zich inzetten voor het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Goed onderwijs en oog hebben voor de gehele ontwikkeling van kinderen, daarmee kan onze sector bijdragen. In de toekomst willen we hierom ook de verbinding met de kinderopvang verstevigen en ons verder ontwikkelen naar inclusiever onderwijs. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten