Nieuws

Nieuwe kwaliteitsstandaard voor begeleiding kinderen met psychische problematiek

Ouders, kinderen en professionals hebben in twee generieke modules vastgelegd wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische problematiek. Ook de PO-Raad heeft hieraan meegewerkt. Kern van beide modules: het belang van het kind staat centraal.

De modules zijn nu online te raadplegen via het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie. In een filmpje op deze site geven ouders en professionals uitleg.

De module Psychische klachten in de kindertijd beschrijft inhoudelijk wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische klachten. Voor kinderen en jongeren gelden bij uitstek stoornisoverstijgende principes. In deze generieke module staan algemene en specifiek werkzame elementen beschreven voor opvoedhulp, ondersteuning, zorg en behandeling.

De module Organisatie kind en jongere beschrijft hoe deze zorg het beste kan worden georganiseerd. Bij het kind of de jongere met psychische klachten zijn veel verschillende partijen betrokken, zoals scholen, huisartsen, gemeenten en hulpverleners. Dit zorgt, samen met de transitie en transformatie van de jeugdhulp, voor grote organisatorische uitdagingen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten