Nieuws

Onderwijs en zorg moeten beter samenwerken

Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Arie Slob (Onderwijs) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze hard werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg ‘zodat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen.’ De PO-Raad pleit al langer voor een betere samenwerking tussen onderwijs en zorg en vindt het goed dat het kabinet deze maatregelen neemt.

De organisatie van zorg in onderwijstijd is zowel voor scholen als ouders complex. Wie is waar verantwoordelijk voor? En uit welk potje moet de zorg voor deze leerlingen worden bekostigd? De ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken aan een voorstel voor collectieve financiering. Daarmee wordt de inzet van zorgbudget tijdens onderwijstijd zoveel mogelijk gestroomlijnd. Om problemen met de uitvoering en verantwoording over deze middelen te voorkomen is het belangrijk om tot een weloverwogen, structurele oplossing te komen. Dat vraagt echter tijd, schrijven ministers Slob en De Jonge aan de Tweede Kamer.

Maatregelen op de korte termijn

Omdat uit onderzoek blijkt dat scholen een groot deel van de zorg voor deze leerlingen bekostigen uit onderwijsgeld en de administratieve lasten hoog zijn, is het belangrijk op de korte termijn al verlichtende maatregelen te nemen. De ministers maken daarom extra geld vrij voor de bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, via de zogenaamde emb-regeling. De uitbreiding van de emb-regeling vindt plaats vanaf 1 januari 2020.  Ook wordt er met regionale pilots gestart om collectieve financiering voor onderwijs en zorg in de praktijk te testen. Daarnaast is er een landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring opgesteld, waardoor het voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking die in de hoogste bekostigingscategorie zitten, niet meer nodig is elke keer opnieuw een aanvraag in te dienen. De PO-Raad vindt dit een stap in de goede richting, maar zou graag zien dat dit aanvraagformulier wettelijk verankerd wordt.

Zorgarrangeurs

Daarnaast zetten de ministers zorgarrangeurs in om scholen te ondersteunen bij de organisatie van financiering van zorg in onderwijstijd. Ook onderzoeken de zorgarrangeurs in de praktijk wat er nodig is om te komen tot collectieve financiering van zorg in onderwijstijd.

Factsheet Gezondheidszorg in het onderwijs

Om de zorg binnen het onderwijs beter te waarborgen en de bevoegdheden te verduidelijken is de factsheet Gezondheidszorg in het onderwijs aangepast. De PO-Raad werkt daarnaast aan een actualisatie van de handreiking Medisch handelen in het basisonderwijs.

Thuiszitters

De ministers schrijven verder in de brief dat ze werken aan de juridische verplichting van de organisatie van doorzettingsmacht binnen het onderwijs en jeugdhulp. Zij willen hierdoor voorkomen dat een kind thuiszitter wordt door een gebrek aan regie in complexe situaties. In de onderwijs- en Jeugdwetten zal wettelijk worden verankerd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden verplicht worden afspraken te maken over bij wie de doorzettingsmacht belegd wordt.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten