Nieuws

Op steeds meer plekken jeugdhulp in de school

Steeds meer scholen experimenteren met jeugdhulpverleners op locatie. In navolging van een succesvolle pilot in Almere, kondigt nu ook de gemeente Enschede aan dat vanaf het nieuwe schooljaar op zes scholen in het primair en voortgezet onderwijs altijd een jeugdhulpspecialist aanwezig zal zijn.

Dagblad Tubantia verwijst naar een artikel op deze website over de resultaten van de succesvolle pilot in Almere op sbo De Watertuin. In 2,5 jaar tijd daalde het aantal verwijzingen naar de zware jeugdzorg daar met twintig procent. Het aantal beroepen op jeugd-ggz halveerde zelfs. Maar misschien nog belangrijker dan de cijfers: er is voelbaar meer rust in de school. Directeur Karin Aarden: ,,Het gebeurt nauwelijks nog dat een kind uit de klas wordt gehaald en bij de directeur op de kamer op adem moet komen. We hebben veel minder ernstige incidenten en schorsingen. Leerlingen geven aan dat ze zich in de school veilig voelen en dat ze met plezier naar school gaan.”

Enschede ziet Almere als leidend voorbeeld om de hoge kosten op de jeugdzorg te drukken en wachtlijsten op te lossen, schrijft Tubantia. De PO-Raad benadrukt echter dat financiën niet de enige motivatie moeten zijn om jeugdhulp de school in te halen. In haar strategische agenda 2018-2021 spraken schoolbesturen af zich met partners in te zetten voor een naadloze aansluiting tussen school, vrije tijd en zo nodig hulpverlening. Zodat kinderen zich langs een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen.

Rondetafelgesprek Jeugdwet
Gisteren vond in de Kamer een rondetafelgesprek plaats over de Jeugdwet. In het gesprek werd opnieuw duidelijk dat de echte transformatie, gericht op de doelen van de Jeugdwet (minder versnippering, meer samenwerking, meer eigen regie in het gezin), grotendeels nog vorm moet krijgen. In februari bleek uit een eerste evaluatie van de Jeugdwet dat de Jeugdwet en passend onderwijs communicerende vaten zijn: waar de transformatie goed loopt, biedt dat veel kansen voor passend onderwijs. Waar de Jeugdwet nog onvoldoende wordt nageleefd, is doorgaans weinig aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs. De PO-Raad vindt het een gemiste kans is dat de jeugdhulpverlener op school niet in het nieuwe programma van minister De Jonge (VWS) is genoemd. Zowel de sectorraden PO-Raad en VO-raad als de jeugdhulpbranche en VNG vinden dat op meer plekken een jeugdhulpverlener op school zou moeten komen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten