Nieuws

PO-Raad: Laat school beslissen over invulling extra hulp in de klas

Betrek ouders op inhoud, maar laat het eindoordeel over de invulling van extra hulp in de klas over aan de experts op school. Daarvoor pleitten de PO-Raad en VO-raad vandaag in een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden over het wetsvoorstel van de PvdA om het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (opp) afhankelijk te maken van instemming van ouders. Zo eensgezind als de aanwezigen waren over het belang van partnerschap tussen ouders, leerling en school, zo verdeeld waren zij over de uitwerking.

Op dit moment voeren ouders zogenoemd op overeenstemming gericht overleg (oogo) over het plan waarin staat hoe een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, begeleid wordt op school. Via dit oogo moeten scholen ouders vanaf het begin als gelijkwaardige partner betrekken. De PvdA vindt dit echter niet genoeg en wil met het voorstel ouders een krachtigere stem geven. Diverse belangenbehartigers van ouders, waaronder Ouders & Onderwijs, zijn voorstander van het voorstel. Zij menen dat dit een noodzakelijke bescherming van de rechtspositie van ouders is.

Bureaucratie en juridisering

De PO-Raad en VO-raad vrezen echter dat deze wet zal leiden tot meer bureaucratie, verharding en juridisering van het onderwijs en hebben daarom een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Immers, voor iedere wijziging in het handelingsdeel is dan een handtekening van ouders nodig. Tekenen zij niet, dan kan de school haar zorgplicht niet naleven. Beide sectorraden vinden dat scholen in het belang van kinderen in een inhoudelijk gesprek naar overeenstemming met ouders moeten zoeken. De sectorraden ontvangen momenteel geen signalen dat dit oogo onvoldoende wordt nageleefd.

Ook Raad van State negatief

Eerder dit jaar oordeelde ook de Raad van State negatief over het voorstel van de PvdA. Net als de PO-Raad en VO-raad vindt zij het onwenselijk om zo snel na de invoering van passend onderwijs de regels te wijzigen. Bovendien tast het voorstel de professionele autonomie van de school aan. De school zal hoe dan ook haar zorgplicht moeten waarmaken, ook als de ouders niet instemmen met de plannen voor ondersteuning van hun kind. Het instemmingsrecht van ouders heeft daardoor weinig betekenis, stelt de Raad van State.

Het voorstel van de PvdA wordt binnenkort in de Kamer behandeld. 

Lees ook de blog die AB-lid Hans Kelderman deze week schreef op Mijn PO-Raad over vragen van ouders. 'Passend onderwijs gaat werken, maar niet met 'iedere leerling zijn eigen bijsluiter'. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten