Nieuws

Stand van zaken invlechting (v)so

Een mogelijk wetgevingstraject voor het invlechten van het speciaal in het regulier onderwijs zal volgen op de praktijk en op de inhoud. De invlechting (voorheen: ontvlechting) gaat door op basis van wat er gebeurt in de regio’s en de daar gevoelde knelpunten. Dat meldt het bestuurlijk overleg Passend Onderwijs van PO-Raad, VO-raad en OCW vandaag in een gezamenlijk bericht. 

In de Bestuursakkoorden die de partijen in 2014 sloten, was de invlechting aangekondigd. (V)so-scholen en samenwerkingsverbanden zijn momenteel druk bezig met de doorontwikkeling van passend onderwijs. Op veel plekken ontstaan hierdoor al nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen regulier en speciaal onderwijs. Tegelijkertijd bestaan er grote verschillen tussen regio’s en (v)so-scholen onderling in de wijze waarop zij aankijken tegen de kansen en risico’s van de invlechting. Een deel van de (v)so-scholen zou liever vandaag dan morgen invlechten in het reguliere primair of voortgezet onderwijs. Andere pleiten voor meer tijd, dan wel voor uitzondering van de invlechting.

Lees hier het volledige bericht vanuit het bestuurlijk overleg passend onderwijs.

Downloads

192.38 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten