Download

Thuiszitterspact

De PO-Raad, VO-raad en VNG sloten met de ministeries OCW, V&J en VWS een pact met betrekking tot het terugdringen van het aantal thuiszitters. Onze ambitie is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.