Nieuws

Thuiszitterspact moet aantal thuiszitters terugdringen

De PO-Raad heeft op 13 juni samen met de VO-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Veligheid en Justitie en staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) het Thuiszitterspact getekend. In dit pact staan afspraken die ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters de komende jaren omlaag wordt gebracht.

Afgelopen schooljaar zaten een kleine 10.000 leerlingen voor kortere of langere tijd thuis. Dat kwam bijvoorbeeld doordat kinderen langdurig spijbelden, omdat het te lang duurde voordat er specifieke plekken in het onderwijs voor hen beschikbaar kwamen, omdat er thuis problemen waren of omdat er ingewikkeld maatwerk geboden moest worden door zorg en onderwijs. Om dit aantal terug te dringen, sloten de betrokken organisaties op 13 juni het Thuiszitterspact. Zij deden dat op de eerste landelijke Thuiszitterstop, waar onder meer wethouders, samenwerkingsverbanden, zorgverleners, scholen, leerplichtambtenaren en ouders aan deelnamen.

Op de top werd ook bekend dat oud-Kinderombudsman Marc Dullaert aanjager voor het pact wordt. Hij zal alle ondertekenaars en hun achterban stimuleren om het aantal thuiszitters fors te verminderen.

Het Thuiszitterspact ondertekend 

Bekijk hier het verslag van de Thuiszitterstop in magazine-vorm.

Downloads

2.79 MB