Nieuws

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs behouden btw-vrijstelling

Ook na 1 augustus 2016 geldt een btw-vrijstelling voor bepaalde werkzaamheden tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de daarin deelnemende scholen. Deze toezegging deed staatssecretaris Dekker al tijdens het algemeen overleg van de Tweede Kamer over passend onderwijs in juni, maar is nu ook door het ministerie van Financiën meegenomen in een brief aan de Kamer.

Daarmee vallen de werkzaamheden die samenwerkingsverbanden passend onderwijs aan scholen verrichten en die voortvloeien uit het ondersteuningsplan voortaan onder sociaal-culturele instellingen. 

Voor meer details, zie pagina 7 en 8 van de brief met moties en toezeggingen.