Nieuws

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs behouden btw-vrijstelling

Ook na 1 augustus 2016 geldt een btw-vrijstelling voor bepaalde werkzaamheden tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de daarin deelnemende scholen. Deze toezegging deed staatssecretaris Dekker al tijdens het algemeen overleg van de Tweede Kamer over passend onderwijs in juni, maar is nu ook door het ministerie van Financiën meegenomen in een brief aan de Kamer.

Daarmee vallen de werkzaamheden die samenwerkingsverbanden passend onderwijs aan scholen verrichten en die voortvloeien uit het ondersteuningsplan voortaan onder sociaal-culturele instellingen. 

Voor meer details, zie pagina 7 en 8 van de brief met moties en toezeggingen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten