Nieuws

Schoolverzuim melden

Scholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Het melden gebeurt via het leerlingadministratiesysteem. Afgelopen jaar bleek dat de verzuimregistratie in het po beter kan: 45 % van de scholen heeft nog nooit verzuim gemeld.

Wanneer schoolverzuim melden?

Het wettelijk verzuim moet je als school registreren als een leerling 16 uur lestijd verzuimt in een periode van vier opeenvolgende lesweken. De melding komt terecht in het verzuimregister van DUO, waar deze wordt doorgegeven naar de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Op de website van DUO kun je meer lezen over de soorten verzuimmelding. De leerplichtambtenaar werkt samen met scholen aan het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten voorkomen. Op de website van Ingrado vind je meer informatie over het werk van leerplichtambtenaren.

Webinar

Heeft jouw school regelmatig te maken met leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn en wil je daar meer over weten? DUO heeft in een webinar over schoolverzuim in het primair onderwijs antwoord gegeven op veelgestelde vragen. De webinar kun je hier terugkijken.

De werkgroep van de PO-Raad, Ingrado en VNG zoeken schoolbestuurders die mee willen denken over schoolverzuim. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Mail dan naar Marlies Peters.